Trajecten naar werk

NVA voert, in opdracht van de gemeente Amersfoort, het project Voortgezette Inburgering uit. Dit is een project voor mensen met een bijstandsuitkering. Ze hebben het inburgeringstraject afgerond en zijn nog niet in staat zelfstandig betaald werk te vinden. Ze krijgen intensieve trajectbegeleiding gericht op het vinden van werk. We bieden daarin maatwerk: klanten oriënteren zich op het volgen van beroepsopleidingen, lopen stage en doen vrijwilligerswerk dat leidt tot het vinden van een baan. 

Taal-werktraining

Afgelopen jaar hebben we de taal-werktraining ontwikkeld. Deze training bestaat uit 2 dagdelen taal en 1 dagdeel werktraining. In het dagdeel werktraining komen vragen aan bod als: wat wil ik, wat kan ik en wat ga ik doen. Deelnemers doen vrijwilligerswerk en oefenen werknemersvaardigheden zoals op tijd zijn, afbellen, vrij vragen en samen pauzeren. Ze gaan daarmee proactief aan de slag. 

Vrijwillige werkcoaches ondersteunen de trainer in de training. Als een klant in staat is de stap naar betaald werk te zetten, gaat een werkcoach individueel met de klant aan het werk om dit doel te bereiken. 

Taalstages

Ter ondersteuning van het leren van de taal en om de stap richting werk te zetten, regelt NVA taalstages. Het zijn stages van 3 maanden bij een bedrijf in de regio. 

Voor onze taalstages zijn we altijd op zoek naar bedrijven in de regio Amersfoort. In de vorm van een MVO-constructie kunnen we samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de taal beter in de praktijk leren. Geïnteresseerd? Bel voor een verkennend gesprek met onze directeur Annemarike van Egmond  033 461 95 20 of stuur een e-mail naar avanegmond nva-amersfoort.nl