Klachtenreglement

Voor NVA staan kwaliteit en aandacht voorop. Toch kan het gebeuren dat je je door NVA of door een NVA-medewerker niet goed behandeld voelt. Je kan dan een klacht indienen.

NVA heeft een klachtenreglement in het Nederlands. Dit reglement wordt uitgelegd met behulp van video's in het Arabisch, Engels, Farsi en Tigrinya.