Privacyreglement

Medewerkers van NVA moeten zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zijn je adres, geboortedatum, BSN, hoe de inburgering verloopt enz.

NVA heeft gegevens van je nodig om je goed te kunnen begeleiden. Daarom legt NVA gegevens vast. Alleen medewerkers van NVA kunnen deze gegevens zien. NVA deelt deze gegevens niet met anderen, tenzij jij toestemming hebt gegeven of omdat het moet van de wet.

Deze gegevens zijn goed beveiligd. De directeur van NVA is daar verantwoordelijk voor. Alle medewerkers die gegevens kunnen zien hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Jij mag altijd aan de begeleider vragen om je gegevens in te zien. Je mag ook om een kopie vragen. Als er een fout in staat mag je vragen om de fout te herstellen.

NVA bewaart jouw gegevens vijf jaar.

NVA heeft een privacyreglement in het Nederlands. Dit reglement wordt uitgelegd met behulp van video's in het Arabisch, Engels, Farsi of Tigrinya.